Други манипулационни приспособления за улесняване на Вашата работа

Магнитен ъгъл

Магнитният ъгъл спестява много време при заваряване на различни профили. Можете да го използвате при заваряване на материали под прав ъгъл, под ъгъл 45 ° или в една равнина. Нашият магнитен ъгъл може да бъде използван при заваряване с покрит електрод, заваряване в среда от защитни газове или с оксижен. Предимства на използването Предимство е […]

Ръчен манипулатор за листове ламарина

Служи за улесняване на работата с листове ламарина. С използването на този манипулатор можете лесно да премествате, обръщате, завъртате или по друг начин да манипулирате с листове ламарина. Голямо предимство е възможността за размагнитване. С дърпане на размагнитващия лост към корпуса на ръчния манипулатор се получава достатъчно голям въздушен отвор между манипулатора и ламарината. По […]

Ръчен магнитен събирач на стружки

Ръчният магнитен събирач се използва за събиране на метални отпадъци (стружки, пирони, болтове, телове). Лесното боравене с него го прави предпочитан помощник в металообработващи и шлосерски работилници. Лесно размагнитване – чрез издърпване на дръжката в горната част на събирача, което води до размагнитване и изпадане на уловените метални отпадъци.   Предимства Висока ефективност Лесно боравене и размагнитване […]

Магнитен прът за манипулация

Магнитен прът за манипулация MMT 20 x 6 Служи за работа с листове ламарина и други метални предмети. Улеснява и ускорява поставянето на листовете ламарина в пресата и тяхното изваждане. Така се намалява опасността от нараняване на ръката, като се изключва вкарването ] под главата на пресата. Този прът е оборудван с много силен неодимов […]

Ръчен магнит

Ръчният магнит значително улеснява работата с листове ламарина. Той намира широко приложение, по-специално в щамповъчните цехове. Магнитът се закрепва на дланта с помощта на ремъци. Магнитната сила е точно балансирана (прилепеният лист ламарина държи здраво при обработка, като в същото време може да бъде лесно освободен чрез движение на пръстите). С използване на ръчния магнит […]

Магнитни отделители на листове ламарина

Навсякъде където се работи с магнитно проводима ламарина може да се използва отделител на листове ламарина. Той служи за тяхното лесно отделяне и по този начин позволява лесно обслужване при поставяне на преса, ножици или при друга обработка. Тези отделители са изработени на базата на феритни магнити, които имат достатъчна сила за отделяне и на […]

Магнит с дръжка за галванични

Магнитът с дръжка намира приложение особено в галванични и бояджийски цехове. Често се използва за изваждане на елементи за обработка от резервоари или други трудно достъпни части. При извършване на тази дейност магнитът с дръжка за галванични и бояджийски представлява отличен помощник. Магнитът с дръжка е снабден с анизотропен феритен магнит. Той се намира на […]

Магнити за изваждане

Гъвкав магнит за изваждане Гъвкавият магнит е предназначен за улавяне и изваждане на метални предмети от иначе недостъпни места или пространства, например зад мебели, от тръби и т.н.   Можете да огъвате пръчката с магнит до различни форми, за да достигнете до недостъпни места. Характеристики на магнита Магнитът задържа предмети с тегло 900 г. Магнитната […]