ПРОДУКТИ

Меню

Magnetické separátory - odlučovače kovů

Магнитен сепаратори за течни смеси – с ръчно почистване

Магнитният сепаратор служи за улавяне на метални магнитни замърсявания в движещи се течни материали. Снабден е с мощни постоянни магнити, които не позволяват на течението да отнесе магнитните примеси. При почистване не е необходимо изваждане магнитните ядра от стоманените немагнитни цилиндри, като с това се избягва тяхно замърсяване или повреждане.

Магнитен сепаратори за течни смеси – с автоматично почистване

Магнитният сепаратор служи за улавяне на метални магнитни замърсявания в движещи се течни материали. Снабден е с мощни постоянни магнити, които не позволяват на течението да отнесе магнитните примеси. Процесът на почистване е напълно автоматизиран и така отпада необходимостта от намеса на обслужващ персонал. Възможно най-високо качество на сепариране!

Магнитен сепаратори за сухи смеси – с ръчно почистване

Магнитният сепаратор служи за улавяне на метални магнитни замърсявания в насипни материали с добри насипни свойства. Снабден е с мощни постоянни магнити от редкоземни елементи, които притежават няколкократно по-висока магнитна индукция (магнитна сила) в сравнение с феритни магнити. Основните части на магнитния сепаратор представляват магнитните подвижни решетки. Магнитната индукция може да достигне 14.000 G!

Магнитен сепаратори за сухи смеси – с автоматично почистване

Магнитният сепаратор служи за улавяне на метални магнитни замърсявания в насипни материали с добри насипни свойства. Процесът на почистване е напълно автоматизиран и така отпада необходимостта от намеса на обслужващ персонал. Възможно най-високо качество на сепариране!

Ротационни магнитни сепаратори

Ротационният сепаратор е предназначен за отделяне на примеси в по-трудно достъпни смеси с по-лоши насипни свойства от по-груб материал. Компонентът с магнитни цилиндри е монтиран върху вал, задвижван от електродвигател. При сепариране магнитните цилиндри непрекъснато се въртят. Възможна е промяна на скоростта на въртене в зависимост от вида и количеството на сепарирания материал.

Магнитни сепаратори плочкови

Плочковият магнитен сепаратор е предназначен за сепариране на замърсявания в лесно достъпни смеси с по-лоши насипни свойства и по-голяма зърнистост, които не биха могли да се изсипват равномерно през магнитните решетки. Стандартно е снабден с феритни магнити. Предимство е наличието на горен капак, който насочва равномерно потока на материала директно към магнитните плочи. Предлагаме и автоматичен вариант!

Магнитен прът за тестване

Магнитният прът за тестване служи за откриване на метални примеси в материала с който работите. Снабден е със силни NdFeB магнити. Замърсителите се отстраняват като се издърпва пластмасовата ръкохватка, при което магнитните частици падат.

Магнитни дъски над транспортна лента

Магнитната дъска над транспортна лента служи за сепариране на малко количество метални примеси в лесно достъпни смеси, придвижвани от транспортна лента. За осигуряване на пълна ефективност на сепариране е необходимо всекидневно почистване на дъската.

Магнит над транспортна лента

Магнитният сепаратор на метални замърсители служи предимно за отделяне на по-големи метални частици в лесно достъпни смеси придвижвани от транспортна лента. Ние изработваме варианти както с ръчно, така и с автоматично почистване.

Магнитни барабани

Магнитният барабан е предназначен за сепариране на метални магнитни замърсители в насипни смеси(цветни метали, пластмасови гранули, отпадни смеси, въглища и др.). Предимство на магнитния барабан е това, че не е част от транспортната лента, което го прави по-универсален за използване.

Магнитен барабан разпределящ

Разпределящият магнитен барабан е предназначен за отделяне на феромагнитни частици от насипни лепкави смеси придвижвани от транспортна лента. Предимство на разпределящия магнитен барабан е двойното проветряване на сепарирания материал.

Магнитен барабан разпределящ

Магнитният цилиндър е предназначен за сепариране на метални магнитни замърсители в насипни смеси. Магнитният цилиндър заменя крайния цилиндър на транспортната лента. Използва се там, където е необходимо да се предпази следващо устройство от повреда причинена от метални частици.

Магнитни пръти

Магнитните пръти са снабдени със силни NdFeB магнити. Благодарение на много тънката покривна магнитна тръба, магнитната сила на повърхността достига 6 300 и 8 900 G! С тези магнитни пръти можете да направите сами магнитен сепаратор по Ваше желание.

Магнит б бункера за насипване

Магнит в бункера за насипване намира приложение в производството на пластмаси, особено там, където се използва гранулат или натрошен материал. Магнитът е способен да улови и най-дребните прахообразни частици метал. Лесен за почистване!

Магнитен сепаратор на немагнитни метали

Този сепаратор принадлежи към новата генерация магнитни сепаратори. Дава възможност за отделяне на немагнитни метали от магнитни метали и неметални примеси

Линии за сортиране

Проектираме, конструираме и изграждаме линии за сепариране. По заявка на клиента проектираме линии за сепариране отговарящи на всички негови изисквания.

Магнитни сепаратори

Магнитният сепаратор е устройство, което използва магнит за отстраняване на метални магнитни замърсявания от различни смеси, които могат да бъдат сухи и течни. Магнитните сепаратори могат да се използват преди, по време на и след производството на материали и могат да се регулират така, че да привличат различни типове магнитни материали с различни степени на интензивност. Въпреки че употребата му почти винаги е от промишлен характер, магнитният сепаратор намира широко приложение. Магнитните сепаратори разделят, улавят магнитната сила, феромагнитните, а в някои случаи и парамагнитните метални замърсявания и могат да се различават по размер – от настолна версия до голям, тежък магнитен барабан, използван при рециклиране и други производствени дейности

Разпределение на магнитните сепаратори

Според вида почистване разделяме магнитните сепаратори на автоматични и ръчни. Както вече подсказват наименованията им, при автоматичното почистване отпада необходимостта от ръчна работа, от друга страна, магнитните сепаратори с ръчно почистване я изискват. Разделяме ги обаче и според това, какъв материал се сепарира – сух или течен. Сред сухите материали попадат например зърнени храни, брашно, мак, захар, сол. Сред течните материали можем да включим емулсии за изплакване и обезмасляване, масла, сиропи, шоколад и др.

Пример за сепаратор с ръчно почистване

Магнитен плочков сепаратор с ръчно почистване MSP Този тип сепаратор е предназначен за материали, които са насипни, но с по-лоши насипни характеристики. Най-често са оборудвани с феритни магнити, но могат да се използват и по-силни, неодимови магнити. Сепараторът е сглобен така, че почистването му да е възможно най-ефективно и да отнема колкото се може по-малко време. От двете си страни сепараторът има капаци, които се отварят, върху тях са поставени именно споменатите магнити, върху които се захващат сепарираните метални частици за отстраняване.

Пример за сепаратор с автоматично почистване

Едностранен магнитен сепаратор за сухи смеси. Този тип магнитен сепаратор е оборудван със силни неодимови магнити, които позволяват сепариране на метални магнитни замърсявания с различна големина. Проектиран е така, че процесът на сепариране да позволява отделяне и на замърсявания, по-големи от 5 mm. Автоматичното почистване работи на принципа на предварително зададен интервал, в който уловените метални замърсявания се изнасят от другата страна към страничната фуния.

Магнитен сепаратор по поръчка

Магнитните сепаратори могат да бъдат закупени от вече произведените и съхранявани на склад наличности или ако производството ви го изисква, могат да бъдат проектирани по поръчка и то от чертеж през производство чак до монтаж.

Защо да изберете сепаратор от нашата фирма?

С всичко гореизброено ще ви помогне нашата фирма MAGSY, която е не само най-големият специализиран производител, но и работи в тази област повече от 20 години, а клоновете ѝ са не само из цяла Европа, но и в САЩ. Благодарение на този дългогодишен опит средното време необходимо за изработване на сепаратор по поръчка е само 3 месеца, поради което фирмата ни се нарежда сред лидерите в цяла Европа. Черешката на тортата обаче е фактът, че фирма MAGSY предоставя и следгаранционен сервиз за своите сепаратори.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram