Занимаваме се с проектиране, конструиране и изграждане на линии за сепариране. Предлагаме по поръчка линии за сепариране отговарящи на всички изисквания на клиента.

Всяка линия за сепариране се различава в зависимост от конкретното предназначение, вида и количеството на материала за сепариране и от много други фактори.

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

Линията за сепариране може да включва следните съставни части

Ние отделяме особено внимание на производството на линии за сепариране на магнитни и немагнитни метали от други материали (неметални).

Линии за сортиране (сепариране)

Třídící (separační) linka

Легенда:

  1. транспортна лента
  2. детектори за метал
  3. трошачка
  4. транспортна лента
  5. магнит над транспортна лента
  6. магнитен цилиндър
  7. магнитен сепаратор на немагнитни метали
  8. транспортна лента
  9. трошачка