Магнитни сепаратори

Произвеждаме и обслужваме в продължение на 23 години!
Нашата компания Magsy s.r.o е специализирана основно в производството на магнитни сепаратори, гарантираме ненадминато обслужване.

Произвели сме повече от 20 000+ магнитни сепаратори

избрани компании, които ни се доверяват...
ДРУГИ ПРЕПРАТКИ

Какво представлява магнитният сепаратор?

Магнитният сепаратор е устройство, което използва магнитно поле за отделяне на магнитни от немагнитни материали. Магнитните сепаратори се използват в различни отрасли, включително минната промишленост, металургията, преработката на отпадъци и хранително-вкусовата промишленост. Този инструмент е много важен за ефективното разделяне на различни видове материали въз основа на техните магнитни свойства.

Съществуват редица различни варианти на магнитни сепаратори, които се различават по размер, форма, вид на използваното магнитно поле и начин на преминаване на материала през сепаратора. Най-разпространените видове са ръчните магнитни сепаратори. Тези сепаратори са малки и лесно преносими, което позволява да се използват в по-малки пространства, например за отделяне на метален скрап.

Друг вид са автоматичните магнитни сепаратори. Този тип е с по-големи размери и следователно е по-издръжлив, което го прави подходящ за обработка на по-големи количества материал, например при сортиране на руда в минната промишленост.

Сухите магнитни сепаратори работят със сух материал, като например руда или насипен материал, като например пясък, камък, брашно, руда, сол, зърно и др. Тези сепаратори често се използват в хранително-вкусовата промишленост за отстраняване на метални замърсители от хранителни продукти, което е от решаващо значение за поддържане на безопасността и качеството на храните.

Мокрите магнитни сепаратори са друга категория устройства, които използват магнитни полета, за да отделят магнитно чувствителни материали от други материали. В този случай обаче процесът на разделяне се извършва с помощта на течни среди, като вода или други течности. Мокрите магнитни сепаратори често се използват в промишлени приложения, като например в минното дело за извличане на ценни метали от руди и други скали, или при обработката на отпадъци за отделяне на магнитно чувствителни материали от отпадъчни потоци.

Принцип на почистване на нашите сепаратори

ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ

Проучвания директно от клиенти

Сепаратор в предприятие за производство на лагери

В промишлените и производствените дейности поддържането на чистотата и качеството на суровините и...

Спестихме на една инженерна компания 500 000 CZK

Магнитните сепаратори са устройства, които използват магнитно поле за отстраняване на магнитни пр...

Сепаратор в предприятие за преработка на захар

В хранително-вкусовата промишленост използването на сепаратори играе ключова роля за осигуряване ...

Можете също така да закупите отделни магнити от нас

ДРУГИ ПРОДУКТИ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram