Магнитен сепаратор за течни и лесно пропускливи смеси – С АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕМагнитният сепаратор с автоматично почистване служи за улавяне на метални примеси предимно в поток от течен материал. Снабден е с много силни постоянни магнити, за да не се стигне до отнасяне на металните замърсители от потока на течността. Става дума за неодимови-NdFeB магнити, с няколкократно по-голяма магнитна индукция (магнитна сила) от класическите, феритни магнити, които не биха могли да задържат металните примеси от течността.

Магнитен сепаратор за течни и лесно пропускливи смеси – С АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕСтандартно изработваме сепаратори с входящ и изходящ диаметър 50, 100, 150 и 250 мм. Можем да доставим също магнитен сепаратор с двоен кожух и с нагряване на вътрешната обвивка (използван напр. при сепариране на шоколад).

 

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

 

Автоматично почистване на сепаратора

След пускане на процеса на автоматично почистване магнитните ядра се издърпват от стоманения цилиндър до горната част на магнитния сепаратор и течаща вода отстранява всички уловени замърсители, който се оттичат от сепаратора през изпускащия клапан. Преди пускане на процеса на почистване може да се използва и другия клапан, през който изтича остатъчния материал, останал в корпуса на магнитния сепаратор преди почистването му.

Магнитният сепаратор се управлява с помощта на пневматика FESTO, а процесът на почистване се контролира от електронна система SIEMENS.

Материалът преминава през сепаратора

Сепараторът улавя магнитните замърсители.

Материалът преминава през байпас

Сепараторът се почиства

Сепараторен резервоар - двустепенно сепариране на течни смеси

Вторично отделяне на метални примеси уловени от сепаратор с автоматично почистване.

Начин на сепариране в сепараторния резервоар

Магнитният сепаратор с автоматично почистване улавя металните примеси в течността. При автоматичното почистване тези примеси се измиват с вода или друга течност. Измиващата течност заедно с металните примеси се излива в сепараторния резервоар (означено с червено на картинката).

Схема на сепараторния резервоар

В горната част на сепараторния резервоар (в червено) се намира магнитен цилиндър. През него течността за промиване се стича към дъното на резервоара (в зелено). Магнитният цилиндър улавя металните примеси, а притискащият цилиндър изтласква от тях остатъците от течността. Благодарение на това сепарираните метални примеси са почти сухи и се събират в отделен съд (сив контейнер).

Голямото предимство на това техническо решение е, че течността за промиване се използва повторно за промиване на резервоара. Образува се затворен кръг с минимална загуба на течност за промиване. Допълване или пълна подмяна на течността за промиване се налага по-рядко, което води до икономии и намаляване на необходимостта от допълнително обслужване.

Къде се използва сепараторен резервоар?

Навсякъде, където не е възможно изливане в канализацията на замърсена с метални примеси течност за промиване.

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

Предимства на сепараторния резервоар

  • висока ефективност на магнитно сепариране
  • затворен кръг на вторични сепариране– сепараторът използва една и съща течност за промиване (вода, масло или емулсия), което намалява нейния разход. Течността трябва да бъде подменяна само от време на време в зависимост от степента на замърсяване и честотата на почистване на сепаратора.
  • ниска цена за обезвреждане на уловените замърсители (изхвърлят се само метални примеси, а не течност за промиване)
  • минимално въздействие върху околната среда
  • без необходимост от надзор - спестяване на работна сила
  • лесно се контролира количеството на уловените от сепаратора замърсители

 

Функция на съда за сепариране

Сухо отделяне на метални частици в сепараторния резервоар

Магнитният цилиндър улавя металните частици, а притискащата ролка избутва от тях остатъците от течност.