Магнитен сепаратор плочков - ръчно почистване (MSP)

Плочков магнитен сепаратор - ръчно почистванеПредназначени са за улавяне на примеси в по-груби смеси с по-лоши насипни свойства, които не биха могли да се изсипват равномерно през описаните по-горе решетки. Стандартно са оборудвани с феритни магнити, по заявка можем да доставим и вариант с неодимови магнити.

Плочковите магнитни сепаратори се изработват с диаметър на входния отвор 100, 150, 200, и 250 мм.

Kонструкция

Магнитен сепаратор плочков - горен капакПредимство е наличието на регулируем горен капак, който насочва равномерно потока на материала към магнитните плочи и по този начин се постига ефективно магнитно сепариране и в случай на инсталиране под наклон.

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

Магнитен сепаратор плочков - ръчно почистване (MSP UP)

Ние непрекъснато се стремим към подобряваме и усъвършенстване на своите продукти. Като новост предлагаме плочков сепаратор, който благодарение на уникалната система за размагнитване дава възможност за по-лесно и по-бързо почистване на уловените магнитни примеси, което води до икономии на време и повишаване на ефективността на работа.

Този сепаратор е функционално идентичен и със същата монтажна височина като по-горе представения сепаратор, така че можете да го замените с новия модел без необходимост от модификации. Също така той е снабден с регулируем горен капак и монтирани феритни магнити.

Почистване на магнитния сепаратор

Почистване на магнитния сепаратор

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

 

Магнитен сепаратор плочков - ръчно почистване (MSP UP2)

Магнитен сепаратор плочков - автоматично почистване (MSP FAC)

конструкция

Магнитен сепаратор плочков – Автоматично почистване

Магнитният сепаратор се управлява с помощта на пневматична система FESTO. Сепараторът е подходящ за отделяне на метални примеси от материали с по-лоши насипни свойства и по-голяма зърнистост. Сепарираният материал се изсипва в средната част. Регулируемият разгъвателен капак равномерно насочва материала пряко към магнитните плочи и така се постига най-ефективно магнитно сепариране.

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

Почистване на магнитния сепаратор плочков

Магнитен сепаратор плочков – Автоматично почистванеПри процеса на автоматично почистване плочите се придвижват към страничните части на сепаратора, където се размагнитват и уловените метални частици автоматично се изсипват в страничните фунии.

Магнитен сепаратор плочков - автоматично почистванеСтандартно магнитните плочи са снабдени с монтирани феритни магнити. По поръчка могат да бъдат доставени и с монтирани неодимови (NdFeB) магнити.

Неудобство на устройството е необходимостта от прекъсване на потока от материал по време на процеса на автоматично почистване.

Анимация на процеса на автоматично почистване

Магнитни сепаратори плочкови - автоматично почистване