Магнитен сепаратор за течни смеси с ръчно почистване (MF)

Магнитен сепаратор за течни смеси DN 250 , DN 50Магнитния сепаратор служи за улавяне на метални магнитни замърсители най-вече в поток от течни вещества. Снабден е с много силни постоянни магнити, за да не се стигне до отнасяне на металните замърсители от потока на течността. Става дума за неодимови-NdFeB магнити с няколкократно по-голяма магнитна индукция от класическите феритни магнити, феритни магнити, които не биха могли да уловят металните примеси в течността.

 

 

 

Стандартно изработваме сепаратори с входящ и изходящ диаметър 50, 100, 150 мм и 250 мм. Можем да доставим също магнитен сепаратор с двоен кожух с нагряване на вътрешната обвивка (използван напр. при сепариране на шоколад).

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

Продуктът е защитен като полезен модел № 23533 на Службата за индустриална собственост в Прага.

Конструкция на сепаратор за течни смеси

Магнитен сепаратор за течни смеси с ръчно почистванеМагнитният сепаратор е конструиран така, че при почистване да не се налага изваждане на магнитните ядра от стоманения кожух, за да не се стигне до тяхното замърсяване или повреда. При почистване магнитните ядра остават в затворената горна част на магнитния компонент. Корпуса на магнитния сепаратор е снабден с клапан за изпускане на остатъчната топлина и течност преди почистване.

Водоустойчив магнитен сепаратор

Почистване на магнитния сепаратор

След освобождаване на предпазната гайка (при вариант DN 150 окачващи болтове) извадете магнитния компонент от корпуса на сепаратора, освободете предпазната скоба и с помощта на ръкохватката издърпайте магнитите в горно положение. Стига се до размагнитване на стоманените цилиндри и металните частици падат сами.

Изваждане на магнитния компонент

 

В наличност на склад Магнитен сепаратор поточен (MF UP)

Магнитен сепаратор за течни смеси DN 50 - UPС цел по-ефективното магнитно сепариране, по-удобното почистване, както и възможността за използване при технологични операции, които подлежат на сертифициране в документирана система за производство ние разработихме нов тип магнитен сепаратор MF 50/1. Неговите основни предимства са:

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

Продуктът е защитен като полезен модел № 23533 на Службата за индустриална собственост в Прага.

Основни характеристики

 1. Възможност за смяна на магнитните цилиндриc
  Магнитите, които се намират в сепаратора са вкарани в цилиндри от неръждаема стомана. В случай на повреда можете лесно да смените тези защитни цилиндри с нови. Поради това този сепаратор е подходящ за използване и в трудни условия (при абразивни материали и т.н.)
 2. Възможност за заключване на магнитните ядра
  благодарение на възможността за заключване на лоста за обслужване няма опасност от умишлен саботаж чрез издърпване на "лоста за пречистване" по време на производствения процес
 3. Диаметър 30 mm на всеки от трите магнитни цилиндъраза
  за разлика от конкуренцията още в стандартно изпълнение всичките три магнитни цилиндъра имат диаметър 30 mm
 4. Магнитна индукция 13.500 G
  стандартно предлагаме всеки цилиндър с магнитна индукция 13.500 G – до 80 % по-голяма от конкуренцията!Магнит над транспортна лента
 5. Каскадна система
  благодарение на различния начин на разположение на входния и изходния отвор се постига по-ефективен поток на материала през магнитния сепаратор и максимално използване на цялата дължина на магнитните цилиндри (200 mm)
 6. Възможност за доставка на приспособление за почистване
  за по-удобно обслужване при почистване на магнитните цилиндри можем да Ви доставим приспособление за почистване изработено според размерите на магнитния сепаратор.
Магнитен сепаратор MF 50/1 – нов типМагнитен сепаратор MF 50/1 – нов тип

 

Тестване на материал

Убедете се сами колко ефективно за вас може да бъде сепарирането на метали. С ваш материал ще тестваме какво количество метални замърсители е способен да улови този магнитен сепаратор.

Пластмасов проточен магнитен сепаратор – ново! (MF PP)

Пластмасов проточен магнитен сепараторМагнитният сепаратор има ниско тегло, висока якост и химическа устойчивост. Температурна устойчивост до 80 °C или до 100 °C. Всички компоненти, които са в контакт със сепарирания флуид са изработени от пластмасов материал. Сепараторът е подходящ за използване в хранително-вкусовата промишленост

Магнитният сепаратор се свързва чрез фланци или фитинги. Ние сме в състояние да отговорим на вашите изисквания за входни/изходни размери и различни видове връзки.

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

Пластмасов проточен магнитен сепаратор

Предимства на сепаратора

 1. дълготрайна термична стабилност
 2. висока устойчивост в широк температурен диапазон (по заявка с температурна устойчивост до 100 °C)
 3. много добра устойчивост на химикали
 4. възможна доставка на UV-устойчив и антистатичен вариант
 5. ниско тегло
 6. свързване към тръбопровода чрез фланци или фитинги
 7. лесна употреба
 8. максималната магнитната индукция на повърхността на цилиндрите (благодарение на много тънката стена на цилиндрите, който покриват магнитните ядра)
 9. максимално работно налягане 4 бара

Лесен монтаж и поддръжка

Всичко се извършва със специално проектиран гаечен ключ, който е включен в доставката.

Магнитен сепаратор за хладилни смеси и емулсии (MRZ)

Магнитен сепаратор за хладилни смеси и емулсииЗа сепариране в хладилни и обезмаслителни емулсии предлагаме специално конструирана магнитна решетка при която е обърнато особено внимание на устойчивостта на влага – магнитите са капсуловани и така не са в пряк контакт с течността. Голямо предимство е също така, че магнитите при почистване не могат да се закачат никъде и да предизвикат евентуално нараняване. Този сепаратор е снабден с много силни неодимови магнити.

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

 

Магнитен прът

Други възможности за отделяне на метали от течни смеси са магнитните пръти и магнитна решетка.