ПРОДУКТИ

Меню

Сепаратор в предприятие за производство на лагери

В промишлените и производствените дейности поддържането на чистотата и качеството на суровините и материалите е от решаващо значение за осигуряване на гладко протичане на производствените процеси и качествени резултати. Магнитните сепаратори са все по-важна част от тези операции. В тази статия разглеждаме магнитен сепаратор, използван в предприятие за производство на лагери.

Магнитен сепаратор в предприятие за производство на лагери

Фирма, специализирана в производството на колесни лагери, е изправена пред предизвикателство, което е познато на много промишлени предприятия - как да поддържа работната емулсия в оптимално състояние и да удължи нейния живот. Работната емулсия е основна среда в процеса на производство на колесни лагери. Проблемът обаче се състои в това, че тази емулсия е податлива на замърсяване с метални частици. Тези метални частици идваха от различни източници, включително суровини, инструменти и дори самите машини. Когато тези метални частици попаднат в емулсията, те създават проблеми.

За да реши този проблем, компанията решава да внедри автоматичен магнитен сепаратор на потоци. Поточният магнитен сепаратор е поставен в канала за емулсия и привлича металните частици при преминаването им. Чрез отстраняване на металните примеси от емулсията, тя се поддържа в оптимално състояние. Това значително удължава нейния живот. Благодарение на чистата емулсия компанията успява значително да намали честотата на смяна на емулсията. Това доведе до по-ниски разходи за закупуване на нови медии и до намаляване на отпадъците. Удължаването на живота на емулсията с 32 % имаше незаменимо въздействие върху разходите и ефективността на производствения процес. Компанията не само спести средства от разходи за емулсия и инструментална екипировка, но и подобри качеството на продуктите си и намали отрицателното си въздействие върху околната среда чрез намаляване на отпадъците.

Какво е основното предназначение на магнитния сепаратор?

  • Защита на оборудването: Магнитните сепаратори помагат за защита на машините и оборудването от повреди, причинени от метални замърсители. Металните частици могат да причинят износване и надраскване на повърхностите, което може да доведе до скъпи ремонти и подмяна на компоненти.
  • Подобряване на качеството на продуктите: В индустрии, в които чистотата на продуктите е от решаващо значение, като например в хранително-вкусовата промишленост или фармацевтиката, магнитните сепаратори спомагат за отстраняването на металните примеси, което гарантира високо качество на крайния продукт.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram