• Неръждаема стомана - пръти (DIN 1.4301 /AISI 304 / ČSN 17240)
    диаметър от 6 до 30 mm
  • Неръждаема стомана - тръби (DIN 1.4301 / AISI 304 / ČSN 17240 a DIN 1.4404 /AISI 316L / ČSN 17349 )
    диаметър от 22 до 33,7 mm
  • Неръждаема стомана - лентова (DIN 1.4301 /AISI 304 / ČSN 17240 )
    размери 15 x 3 - 40 x 20 mm

Онлайн продажба на материали от неръждаема стомана

В нашия електронен магазин със сигурност ще направите своя избо

КУПЕТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Основни характеристики на стомана DIN 1.4301

Аустенитна неръждаема стомана (стомана за хранителни цели), съдържаща 18 % хром (Cr) и 10 % никел (Ni). Химическият състав отговаря на стандарта за използване на продукта при контакт с хранителни продукти и питейна вода. Максимална температура 450 °C. Тази легирана благородна стомана е устойчива на корозия във вода и въздушна среда без концентрирани хлориди или неорганични киселини и соли. Устойчивостта срещу повърхностна корозия може да се увеличи чрез полиране. Неръждаемата стомана 1.4301 подлежи на машинна обработка и много добре се заварява.

Основни характеристики на стомана DIN 1.4404

Неръждаемата стомана 1.4404 е неръждаема хром-никелна аустенитна нестабилизирана стомана, съдържаща 16,5 – 18,5 % хром (Cr) и 10 – 12 % никел (Ni). Химическият състав отговаря на стандарта за използване на продукта при контакт с хранителни продукти и питейна вода. Тази легирана благородна стомана е устойчива на корозия във вода и особено устойчива срещу питингова (точкова) корозия в присъствие на хлориди и по-специално срещу сярна и фосфорна киселина. Тази неръждаема стомана е по-малко подходяща за контакт с азотна киселина. Устойчивостта срещу повърхностна корозия може да се увеличи чрез полиране. Неръждаемата стомана 1.4404 подлежи на машинна обработка и заваряване без опасност от поява на  междузърнеста корозия.