Магнитна изтривалкаЧесто срещан проблем в хранително-вкусовата промишленост е почистването на обувките при влизане в цеховете за производство на храни. Обувките могат да бъдат замърсени с феромагнитни частици (стружки, метален прах) и така да се стигне до замърсяване на зоната за стерилно производство.

Поради тази причина ние разработихме магнитната изтривалка, която служи за улавяне на феромагнитни замърсители от подметките на обувките. Изтривалката е оборудвана с много силни неодимови NdFeB магнити покрити с гумена постелка.

Продуктът са налични за незабавна доставка.í.
КУПИ МАГНИТНИ ИЗТРИВАЛКИ

Продуктът е защитен като полезен модел № 28960 на Службата за индустриална собственост в Прага.

Размери на магнитната изтривалка

  • 1000 x 500 x 19 mm
  • 500 x 500 x 19 mm

По заявка можем да изработим магнитни изтривалки с различни размери.

Разположение на мястото за почистване

Разположение на мястото за почистванеНай-често магнитната изтривалка се поставя на преходната зона между машинните цехове и цеховете за производство на храни. Достатъчно е преминаване през магнитната изтривалка, за да осигури улавяне на магнитните замърсители и почистване на обувките на персонала.

Магнитната изтривалка се състои от две части - магнити и покриваща гумена постелка.

Как се почиства изтривалката?

  • Лесно, свалете гумената част и отстранете уловените метални частици

Приложение на магнитната изтривалка

  • Във всички предприятия за производство на храни
  • Там където се изисква от контролните органи