ПРОДУКТИ

Меню

Сепаратор в предприятие за преработка на захар

В хранително-вкусовата промишленост използването на сепаратори играе ключова роля за осигуряване на безопасността и качеството на хранителните продукти. Тези устройства са предназначени за отстраняване на чужди частици като метали, пластмаси и стъкло от хранителни суровини и продукти. По този начин се свежда до минимум рискът от замърсяване и се гарантира, че храните са безопасни за консумация. Със сепараторите могат да се постигнат по-високи стандарти за хигиена в производствените процеси, което е от съществено значение за предотвратяване на разпространението на болести и поддържане на чистотата на хранителните продукти.

Използването на съвременни технологии за разделяне в хранителната промишленост не само защитава потребителите, но и подобрява качеството на продуктите и свежда до минимум производствените загуби. Това позволява на компаниите от хранително-вкусовата промишленост да изпълняват строгите регулаторни и нормативни изисквания.

Магнитен сепаратор в производството на захар

Можем да разгледаме и други области, не само автомобилната или инженерната. Чудесен пример за това е сепараторът с магнитни плочи, известен още като магнитен фенер, инсталиран в компания за производство на захар. В този случай този конкретен сепаратор се е доказал в отделянето на кристалната захар от нежеланите примеси, като се има предвид, че захарната фракция достига размер от 0,6 mm.

Този тип магнитен сепаратор е прилежно разположен в тръба с диаметър 200 mm и е в състояние да обработва 25-30 тона кристална захар в рамките на един час. Отделянето на толкова фин материал изисква използването на специална версия на сепаратора, оборудвана с най-силните неодимови магнити. Благодарение на тази конструкция сепараторът постига изключително висока магнитна индукция от 7500 G, която може да отговори на изискванията за отделяне на феромагнитни примеси с размер едва 0,5 mm.

За да се постигне абсолютна чистота, в края на процеса на почистване все пак се поставя шкафен сепаратор, оборудван с магнити с изключително висока магнитна индукция от 18 700 G, което позволява ефективно да се отделят феромагнитни примеси с размер до 1 микрон.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram